کمی صبر کنید ...

اطلاعیه تغییر ادرس های قدیمی

اطلاعیه تغییر ادرس های قدیمی

کاربران گرامی توجه فرمایید بعضی از اوپراتورهای اینترنت در ایران دچار اختلال هستند و ما مجبور به تعویض ادرس ها

شدیم. تغییرات را در رسیور خود و فقط روی ادرس ها اعمال نمایید(کسانی که مشکل اتصال دارند)

 

frr.ddns.net    تغییر به >>>>> frr.mine.nu

dee.ddns.me    تغییر به >>>>> dee.mine.nu

irr.ddns.net    تغییر به >>>>> irib.mine.nu

frr2.ddns.net    تغییر به >>>>> frr2.mine.nu

dee2.ddns.me   تغییر به >>>>> dee2.mine.nu 

irr2.ddns.net    تغییر به >>>>> irr2.mine.nu

fr3.ddns.net    تغییر به >>>>> fr3.mine.nu

توجه : در صورت تراکنش ناقص و کسر مبلغ و عدم دریافت اکانت از طریق تلگرام ، شماره کارت و ایمیل خود را ارسال نمایید تا بررسی گردد